Para Flor Horti, Suriname overig

Para Flor Horti

Volg Paraflor op: https://lydiaravales.wordpress.com/
en op https://www.facebook.com/botanicalgarden.paraflor

Bondru FM 2019 zenden wij in samenwerking uit met omroepen via SALTO, Publieke Omroep. Volg Bondru FM op. https://www.salto.nl/

Caribbean FM Suriname en de Antillen komen zo je huiskamer in. Alle nieuwtjes, achtergronden en muziek uit de "Nederlandse Caribbean" en uit de community in Amsterdam.
Bondru FM thans Online en te gast in de studio bij Yamoreke FM 

Onderstaand updated tot 2018

Grantangi iedereen. HellenJGill

HellenJGill20140927OBA (5)

Ondernemers met projecten breed maatschappelijk dragend.
Het Netwerk Hellen Gill and Friends ondersteunt projecten van (samenwerkende) ondernemers en hun Non-Profit organisatie in Nederland als wel Suriname.

Op deze website publiceren wij informatie omtrent de gang van zaken.
Netwerk Hellen Gill and Friends ondersteunt met Know How en/of door Promotie (Initiator, Uitvoerend). St Symposium Organisatie Nederland (Projecten) en St Bondru FM (Facilitair). Hellen-Jeanette Gill ondersteunt, beheert diverse projecten ……

HellenJGill20140927OBA (4)
Hellen Jeanette Gill Oprichter St Bondru FM

Stuurgroep Hellen Gill and Friends

Ondernemers in samenwerking. Indien gewenst kunt u contact met ons opnemen: Coaching en super visie. De Stuurgroep biedt faciliteiten en ondersteunt waar gewenst. Het Bestuur van deze Stuurgroep bestaat uit de dames: Carry-Ann Tjong-Ayong, Tara Oedayrajsingh Varma, Hellen Jeanette Gill, onze gevolmachtigde in Suriname Carla Bakboord en Denny F Gill advies en ondersteuning algemeen. eam Ondersteuners, Beheerders en vertegenwoordigers in Nederland en Suriname van Stichting Symposium Organisatie Nederland………………………

HellenJGill20140927OBA (4)

Carla Bakboord 

Women’s Rights Centre (WRC)
Ondernemer in samenwerkende Carla Bakboord 1982-heden:
https://www.linkedin.com/in/carla-bakboord-72111580
……

Carla A M Bakboord: Gevolmachtigde en vertegenwoordiger in Suriname voor Hellen Gill and Friends, St Bondru FM. International, Cultural Anthropologist / Communication: PR, specialist bij Women’s Rights Center: GGPestControl.

2017-03-24
In het kader van de ‘ORANGE DAY GEWELD TEGEN VROUWEN EN MEISJES’, organiseren de Ambassadeurs voor een Veilige Thuishaven, die vallen onder het Institute for Women, Gender & Development Studies van de Anton de Kom Universiteit (IWGDS/ADEK), Women’s Rights Centre (WRC) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken met ondersteuning van de United Nations Development Program (UNDP) op vrijdag 24 maart 2017 een protestloop.
Deze loop heeft als doel de samenleving bewust te maken gezamenlijk de steeds verruwende vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes aan te pakken. Deze vorm van geweld veroorzaakt heel veel leed en gaat met heel veel kosten gepaard.
Protestloop 24 maart 2017. Drs. R. Biharie, Coordinator Institute for Women, Gender and Development Studies, Anton de Kom University of Suriname

 1. Protestloop-1:
  WRC Carla Bakboord2017 aankondiging protestloop 24 maart 2017
 2. Protestloop-2:
  WRC Carla Bakboord2017 flyer protestloop 24 maart 2017
HellenJGill20140927OBA (4)

Gerda Havertong 

Stichting Wiesje zet zich in om middelen bij elkaar te brengen, kennis over te dragen en voorzieningen te realiseren voor mensen met dementie in Suriname.
…..

St Wiesje-Gerda Havertong.

2017-04-08  
Wiesje Charity Brunch zaterdag 08 april 2017.
De moderator van ons gala is Jack van Gelder. Hij zal met veel verve de programma onderdelen aankondigen. We gaan in gesprek met prof. Philip Scheltens, winnaar van de jaarlijkse European Grand Prix voor zijn wetenschappelijk publicaties rond dementie.

De heren van duo DengBoy – Eric ‘Sko’ Schröder en Ronny ‘Omoe’ Ormskirk – gaan ons verrassen met cabaret van de bovenste plank. Bij de opzwepende muziek van Lobi Firi (“gevoel van liefde”) met sterzanger Patrick Tevreden, beter bekend als Teve, zal niemand op zijn stoel blijven zitten.

Er worden fantastische kunststukken geveild (zie de voorbeelden hieronder), belangeloos ter beschikking gesteld door de makers er van. Ms Alzira Assis, de populaire Angolese Jazz en Bossa Nova zangeres, doneert speciaal voor ons gala een privé optreden aan huis of aan kantoor. Elisabeth Kooy doneert namens een bekende Colombiaanse  juwelen ontwerper een mooi collier. Jörgen Rayman komt langs op uw bedrijf: http://www.wiesje.nl en (Team Gerda Havertong) https://www.facebook.com/GerdaHavertong ….
…….Zij is ook lid van Comité Overstroming Suriname ………

HellenJGill20140927OBA (4)

Oproep Max Sordam sr

2017 maart
Comité overstroming Suriname – Nederland, doet een dringend beroep op alle landgenoten, op iedereen, om de getroffen en noodlijdende landgenoten welwillend financieel hulp te verlenen.  Uw bijdrage is heel belangrijk en zeer van betekenis! Wij zullen u onverkort en transparant/overzichtelijk rekenschap geven van elke stap die  wij ondernemen, inclusief de stand van zaken, zodat u precies  kunt volgen hoe en waaraan uw bijdrage wordt/is besteed!
…….

Max Sordam: ex-Ambtenaar, Vrijwilliger, Auteur, Studiogast Bondru FM: Foto made by HellenJGill2017.

Storting op:
Rekeningnummer: NL 33 INGB 000 777 5819
t.n.v. “Comité overstroming Oost Suriname”
……..
Behalve voedselpakketten en kleding, zullen wij vervolgens alles doen dat nodig is om het belang van de getroffen slachtoffers van de overstroming te behartigen.
………
Namens het Comité
Max Sordam Sr (Coördinator)
Tel 020-7730223 of 0686870000
Email: m.sordam1@chello.nl
https://hellenjgillproductions.wordpress.com/2014/07/15/sordam-max/
……
Luister maandelijks naar week 1 en 4
Bondru FM over de Stand van zaken en zie documentatie toegevoegd, maar ook naar de diverse omroep organisaties op nationaal, waaronder …salto.nl (Caribbean FM) :

 1. Oproep Max Sordam-1:
  Max Sordam2017 PERSBERICHT OOST SURINAME 1
 2. Oproep Max Sordam-2:
  Max Sordam2017 Flooding Suriname Situation Analysis 23 February 2017final (2)
 3. Oproep Max Sordam-2, 2017-04-01: Max Sordam20170401 Persbericht overstroming oost Suriname 3

Landgenoten

Beste landgenoten, namens het  “Comité Overstroming Oost Suriname” doen wij een dringend beroep op uw steun en welwillende bijdrage voor de getroffen slachtoffers/onze landgenoten ten gevolge van de grote overstroming in Oost Suriname.

Het betreft een gebied gelegen tussen Brokopondo en Sipaliwini:

 1. Het Paramaccagebied, ligt tussen de Pedrosungu- en de Armina vallen (Marowijne rivier)
 2. Boven Tapanahoni, gebied bij de Pedrosungu vallen (Tapanahoni rivier).

Door de overstroming zijn ongeveer 50 dorpen en 8000 mensen, waaronder ouderen en kinderen, zwaar getroffen en landgenoten in nood zijn komen te verkeren. Kostgronden, hun huizen, vrijwel alles, have en goed zijn ze kwijt. Voorzieningen, waaronder scholen en gezondheidscentra functioneren niet meer.

De President heeft een noodfonds ingesteld ad 750.000,– SRD, voor directe en praktische hulp, maar u begrijpt dat dit absoluut onvoldoende in  om deze noodsituatie het hoofd te kunnen bieden. Uw dringende hulp is daarom hard nodig.

DWT geeft aan dat de situatie in het binnenland  precair en onzeker blijft. Een regeringsdelegatie toefde twaalf dagen in het Paramaccaans- en Aucaans gebied en constateerde dat de basisbehoefte van de mensen erg groot is. Enorme plagen vleermuizen en houtluizen teistert het gebied waarop nog geen duurzaam antwoord op gevonden moet worden.  Buitenstaanders schijnen de situatie in het binnenland blijkbaar niet te begrijpen. Mensen, (landgenoten) die ook recht hebben op aandacht en hulp van de regering. Het gaat om Surinamers die te kampen hebben met de gevolgen van de overstroming c.q. wateroverlast en de onvoorstelbare problemen die zich daar afspelen zijn helemaal niet te overzien.

Wij uit de diaspora moeten hen te hulp schieten,  mensen die hulp, steun en  medeleven nodig hebben om de problemen op te lossen. Het gaat om Surinaamse mensen in het binnenland, die door de precaire economische situatie hun levensbehoefte niet normaal of onvoldoende kunnen uitvoeren. De situatie is voor bewoners in het binnenland is vele malen erger dan voor de mensen in Paramaribo. Het is moeilijk voor de binnenlandbewoners geworden om hun kinderen die in de stad studeren of in een internaat zitten te ondersteunen. De veiligheid- en gezondheidssituatie is zorgwekkend en daarom is uw hulp en ondersteuning van heel groot belang.  Het Comité “Overstroming Oost Suriname’ doet daarom nogmaals een dringend beroep op u, om onze noodlijdende landgenoten een reikende hand  te kunnen aanbieden, dat kan door middel van uw/een financiële bijdrage.

Het rekening nummer is: 
NL 33 INGB 000 777 5819 t.n.v. Comité overstroming Oost Suriname.

Voedselpakketten en alles wat nodig is voor de slachtoffers van de overstroming zal het “Comité overstroming Oost Suriname” ter beschikking stellen! Tussentijds zullen wij u telkens, onverkort en transparant/overzichtelijk rekenschap geven over de besteding van de inzameling, evenals de acties die wij te dien einde zullen ondernemen, zodat uw aandacht gevestigd blijft op de wijze waaraan uw bijdrage wordt of zal worden besteed!

Initiatiefnemer: “Comité Overstroming Suriname” bestaat uit:

 1. Hr. Roy Lieuw A Sie relasr@hotmail.com
 2. Hr. Max Sordam Sr  m.sordam1@chello.nl
 3. Dr. Ernst Grep  ernestgrep@hotmail.com
 4. Hr. John Waalring  john.waalring@denhaag.nl
 5. Mw Kathleen Ferrier  ferbo@wxs.nl
 6. Mw Gerda Havertong  g.havertong@kunstgalerijlenten.nl
 7. Mw Denise Jannah  denise.jannahmusic@12move.nl
 8. Mr. T. Bissessur Mr  t.bissessur@bissessur.com
 9. Mw Marcia Sedoc (Italia) sedoc.marcia@gmail.com
 10. Mw Jetty Mathurin   jetty@mathurin.net; info@jettymathurin.nl
 11. Hr. Gerard van den Tweel g.vandentweel@vandentweel.nl
 12. Hr. Oscar Harris osfiaston@gmail.com
 13. Hr. Alfons Wielingen alfonswielingen@live.nl
 14. Mw. Hellen-Jeanette Gill hellenjgill@outlook.com

Verenigd moeten getroffen landgenoten, in tijd van nood, geholpen worden!  Geef het daarom door aan familieleden, vrienden en kennissen!

Namens het Comité

Max Sordam Sr

HellenJGill20140927OBA (4)

Denise Jannah

Denise Jannah CD Cover. Sept. 2015. Photo by Raúl Neijhorst. (2)b

Denise Jannah was born in Suriname, South America. With her family she moved to Holland in the mid seventies. For 4,5 years she studied Law at the University of Utrecht, but her love for music made her change her course: she enrolled into the Conservatory in Hilversum and completed her studies there, also earning her degree as a vocal educator………..
…………..
………………….Onderscheidingen
-3rd Prize at the Internationales Liederfestival Menschen und Meer, Rostock/D.D.R., 1989
-Golden Microphone, Jazz Zangconcours Breda (1991)
-1st Prize at the Golden Orpheus Festival, Bulgaria (1992)
-Edison Jazz Award (Dutch Grammy) (1993)
-Bronzen Stier Award (1996)
-Edison Jazz Public Award (2000)
-Nominee Edison Jazz Award (2000)
-Officier in de Ere-Orde van de Gele Ster (decoration by Surinamese president Ronald Venetiaan, 2005)
-Bata Anastasijevic Award, (XIIth International Nisville Festival, Servia 2006)
-Ridder in de Orde van Oranje Nassau (Royal decoration by Dutch Queen Beatrix, 2009)
-Meer Jazz Award, Meer Jazz Festival 2011…….
…….Zij is ook lid van Comité Overstroming Suriname ………

HellenJGill20140927OBA (4)

Julian S With

RIS-Project (Onderwijs / studenten ondersteuning), Stichting de Verlichting

Julian S With. Kritieken, het schoonmaakmiddel van de geest. Programmamaker bij Bondru FM Omroep.

Na een aantal jaren als freelance-onderzoeker te hebben gewerkt, richtte ik in 1986 de SMAU (Stichting Multiculturele Activiteiten Utrecht) op die als doel had de culturele integratie van de zwarte bevolking in Nederland te bevorderen: http://www.julianwith.com/

Arbeid adelt.
HellenJGill20140927OBA (4)

Marcia S Sedoc

Marcia Sedoc is pragmatisch vrouw, resultaatgericht en werkt vanuit een doelstelling, zij

Marcia Sedoc - Sedoc's Place (2)

is ruim twaalf jaar president van de vereniging FAJALOBY- ITALIA- OLANDA- SURINAME. Met Stichting Fajaloby (2004) vervult zij een belangrijke rol, door Suriname en Surinamers via Radio en TV te promoten: http://www.colorsradio.net/marcia-sedoc.html

Lees meer over Marcia S Sedoc op Social media en videootjes op You Tube. …….
…….Zij is ook lid van Comité Overstroming Suriname ………

Arbeid adelt.
HellenJGill20140927OBA (4)