Stichting Bondru FM

Watra (Water)! Genot <-> Nagedachtenis.
Ter nagedachtenis aan zij die zijn verdronken, tijdens de overtocht.
Ter nagedachtenis aan ons Pa (1926-1960), verdronken (Suriname)
Bondru FM ontwerp met dank aan ons Mams (1930-2015)   

Stichting Bondru FM is opgericht in 2014 (initiator werd geïnspireerd door Mams Georgeana Harriëtte Mollis. GRANTANGI

Ondernemers in samenwerking 

Georgeana Harriette Mollis (1930-2015)
Georgeana Harriette Mollis (07-1930-05-2015) inspireerde mij tot oprichten in 2013.

Het is mijn verhaal, het is jouw verhaal.
Het is mijn / jouw wetenschap (Mi Tori, Yu Tori)
Programmamakers maken bij Bondru FM hun eigen radioprogramma.
Zij zijn ingedeeld binnen een categorie, waar St Bondru FM facilitair garant voor staat. Voorts verwijzen wij aanbieders reclame door naar onze collegae radio omroepen op dezelfde frequentie, die reeds jaar en dag specialist zijn hier in. Wij maken reclame via netwerk, e-news, social media, overig.

De stichting heeft ten doel 

Het via radio, televisie of welk medium dan ook uitzenden van Omroep programma’s, bestemd voor de gemeente Amsterdam.

Een programma te verzorgen dat in zodanige mate is gericht op de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat haar programma geacht kan worden van algemeen nut te zijn.

De stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een programma dat in het bijzonder betrekking heeft op de gemeente.

Zij tracht dit doel en al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords te bereiken met alle geoorloofde middelen, Juridisch Adviseur Mr Robert Buurke.

 • HellenJGill (Eindverantwoordelijk en eigenaar St Bondru FM)
 • Beheer (juridisch) Mr Robert Buurke:
  https://nl.linkedin.com/in/robbuurke
 • Beheer (Bestuur, Testamentair):
  Laurence V Gill, Heliante Kuster, mede oprichters.
 • Tot einde dec 2017. Owner week 1ste- t/m week 5e donderdag: HellenJGill
  Hannah Belliot, Tara Oedayrajsingh Varma, Denise Jannah.
 • Contract beheer (Publieke Omroep Amsterdam:
  https://www.salto.nl/
 • Hellen Gill and Friends voor info over Ons:
  (Eindverantwoordelijk): https://hellengillandfriends.org/
Amsterdam
Amsterdam

Openbaar

Onze bijeenkomsten zijn openbaar (Standpunt Online)
Waar er betaalt moet worden, krijgen Donateurs korting.

Debat op locatie en/of Online.
Organisatie St Symposium Organisatie Nederland.
Uitvoerend Hellen Gill and Friends (Thema gerelateerd)
Facilitair St Bondru FM en Bondru FM Omroep.
St Symposium Organisatie Nederland KvK 54687187.
Media / PR ondersteuning St Bondru FM KvK 61956163.

Stichting in Samenwerking Bondru FM

Beheer / juridisch Besluit:
(Laurence V Gill, Heliante Kuster en Robert Buurke)

Amsterdam

Onze eigen muziek composities

Volg ook onze eigen composities, waar auteursrechtelijk toestemming voor verleend is om deze te publiceren op:
SoundCloud end MixCloud: https://soundcloud.com/hellengillandfriends/
Hellen Gill and Friends: https://hellengillandfriends.org/

…. HellenJGill …..

Amsterdam

Het verwaarloosde deel  

Het eigen verhaal, delen uit de (eigen) Historie.
Stichting Bondru FM is opgericht in 2014, door
Hellen Jeanette Gill en Heliante Kuster.
Zij vormen met Audrey Gill het Dagelijks Bestuur.

Er was in onze kring ((sociale) relaties) behoefte fu bondru,
om zo intensiever en efficiënter samen te kunnen werken.

St Bondru FM en Bondru FM Omroep (vrijwilligers)
Ambachtelijk | Mens en Maatschappij | Erfgoed | (Schone) kunsten.
Ondernemers in samenwerking. Mi tori – Yu tori, (Mijn verhaal, jouw verhaal. Het is mijn / jouw wetenschap). Wij worden ondersteund door donateurs en begunstigers. Stichting Bondru FM en Stichting Symposium Organisatie Nederland  

De toon waarop Eddy Veldman in zijn betoog deed, dat den pokuman (kunstenaars) mu bondru, bleef lang door klinken.
Eddy Veldman wereld drummer (één der beste), dank je wel voor jouw muzikale ondersteuning (Hellen Gill and Friends muziek formatie) Hier werkt jouw “Bondru” gedachte ook door Eddy Veldman. Grantangi: http://eddyveldman.com 

Eddy Veldman: Hier werkt jouw "Bondru" gedachte door. met respect en heel veel dank Hellen Gill and Friends.
Eddy Veldman.

Netwerk Hellen Gill and Friends

Coach van dit netwerk is project organizer Marije van Urk.
(Professional Congress Organizer (Hoofd afdeling VU), heeft Jules Rijssen gevraagd te publiceren in de Koerierster van LKG (over Suriname en WO-2) Lees verder: https://helnagi.wordpress.com/marije-van-urk

Marije van Urk hartelijke dank tot heden Namens Hellen Gill & Friends (initiator, ondersteunend, uitvoerend van St Symposium Organisatie Nederland en St Bondru FM) En in herinnering jouw tour tot tweemaal toe door Suriname samen met mw Georgeana Harriette Mollis (Mams) 1930-2015) die Bondru FM zo mede vorm gegeven heeft.

Hellen Jeanette Gill

Jaar verslag

Hellen Gill and Friends (Uitvoerend, beheer)
Hellen Gill and Friends (uitvoerend, beheer)

Jaarlijks ontvangen betrokkenen via PDF / DOCS een uitgebreid jaarverslag, waarin het financieel beleid wordt uitgelegd.
St Bondru FM stelt haar rekening beschikbaar voor ontvangsten, die beheerd worden door St Symposium Organisatie Nederland (Financieel verslag door SympOrg NL Support Managers financiën). Met dank aan (Ondersteuners, Begunstigers, Donateurs, Vrijwilligers, Deelnemers). Op de website publiceren wij de jaarrekening. U kunt ook terecht voor vragen kosten-baten organisatie.

Hellen Jeanette Gill

Stichting in Samenwerking Bondru FM (3)